Zespół

Radca prawny Magdalena Jankowiak
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, po czym została wpisana na listę radców prawnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz procesach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w sporach z bankami dotyczących umów kredytowych. Włada językiem niemieckim.

Radca prawny Wojciech Kolasiński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, po czym został wpisany na listę radców prawnych. Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego oraz prawa pracy. Posiada praktykę w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej nowych technologii oraz transportu drogowego. Biegle włada językiem angielskim.

Radca prawny Marta Woźniak
Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2019 r. ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, po czym została wpisana na listę radców prawnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa odszkodowawczego, rodzinnego i szeroko rozumianego prawa nieruchomości. W kancelarii zajmuje się w głównej mierze prawem ubezpieczeniowym, dochodzeniem odszkodowań w sprawach wypadków komunikacyjnych oraz wypadków przy pracy.

Aplikantka radcowska Alicja Samul
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W styczniu 2021 r. rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Interesuje się prawem cywilnym, w szczególności zagadnieniami z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz zobowiązań. Specjalizuje się w tematyce dochodzenia odszkodowań w sprawach wypadków komunikacyjnych oraz wypadków przy pracy. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia procesu cywilnego, ale także mediacje i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, w których upatruje sposobu na pokojowe, oparte na komunikacji rozwiązanie konfliktu.

Aplikantka radcowska Marta Dziublewska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W styczniu 2021 r. rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Interesuje się prawem spółek handlowych oraz prawem cywilnym. W trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej zredagowała liczne projekty umów spółek osobowych oraz kapitałowych, zajmowała się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym zawiązywaniem oraz rejestrowaniem spółek handlowych, procesami ich przekształcenia, podziału oraz łączenia. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, w szczególności tworzenia i przekształceń spółek handlowych oraz ich funkcjonowania. Posiada również doświadczenie w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Aplikant radcowski Adrian Kujawski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W styczniu 2022 r. rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od początku studiów swoje doświadczenie zdobywał w poznańskich kancelariach radcowskich, a także w kancelarii notarialnej. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego.

Anetta Rybarska
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w likwidacji szkód ubezpieczeniowych z ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz dochodzeniu odszkodowań w związku z wypadkami komunikacyjnymi, przy pracy, w gospodarstwie rolnym i wszelkich innych łączących się z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Specjalistka w zakresie dochodzenia roszczeń rentowych oraz utraconych dochodów i utraconych korzyści, w tym także z tytułu strat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Interesuje się zagadnieniami łączącymi wiedzę prawniczą z ekonomią i rachunkowością.

Paulina Michalak
Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy oraz prawa nowych technologii. Po zakończeniu studiów planuje rozpocząć aplikację radcowską.

bg