Logo Kancelarii

Logiem Kancelarii jest pegaz – skrzydlaty koń z greckiej mitologii.
Pegaz pomagał Bellerofontowi w zwycięskiej walce z Chimerą i w potyczkach z Amazonkami. Następnie dotarł na sam szczyt Olimpu, gdzie wiernie służył Zeusowi. To on dostarczał najwyższemu z bogów błyskawice i grzmoty. Za swą wierną służbę skrzydlaty koń został uhonorowany własnym miejscem na nieboskłonie, skąd do dziś patrzy na nas gwiezdna konstelacja pegaza.


bg